Problemy Opiekuńczo Wychowawcze
Katalog wyszukanych fraz
 
Cytat
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis - wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Start Św Mikołaj św zdiencia Pro Bono
 
  Witamy

Mateusz Kostka - obyty człowiek na poziomie :-) (c

Temat: Konkurs na dyrektora SP1
c.d.

nieefektywne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, zastrzeżenia ze strony nadzoru pedagogicznego, brak postępów w realizacji programów naprawczych) dyrektor powinien być odwoływany. Jednak należy tu pozostawić dyrektorowi co najmniej 2 lata na udowodnienie, że jest dobrym szefem. Przeciąganie do 5 lat, a potem często powtórny wybór na stanowisko dyrektora prowadzi do obniżania poziomu funkcjonowania szkoły. Dotychczas nie spotkałem się z przypadkiem odwołania przez organ prowadzący dyrektora przed końcem kadencji (poza przypadkami naruszenia dyscypliny finansowej) ze względu na jego nieefektywną pracę i słabe wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. To raczej kurator oświaty korzystał ze swojego przywileju wnioskowania o odwołanie dyrektora ze względu na niezadowalającą pracę jako podstawowego nadzoru pedagogicznego. Może burmistrzowie, wójtowie, prezydenci i starostwie powinni częściej korzystać ze swoich prerogatyw?


Dyrektor a rodzice

Uspołecznienie szkoły prowadzi do sytuacji, w której rodzice muszą mieć dużo do powiedzenia. Negatywne wyniki np. ankietowania rodziców muszą być bardzo poważnie brane pod uwagę przez organ prowadzący. Nie oznacza to automatycznego odwołania szefa szkoły, ale brak współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia (rodzicami) winien być ważnym argumentem w formułowaniu oceny pracy dyrektora. Opinia uczniów powinna się zawierać w zakresie stwarzania przez szkołę odpowiednich warunków do samorządności młodzieży, rozwijania talentów, prowadzenia pracy w zakresie wyrównywania szans i pomocy dzieciom zaniedbanym, nie mającym oparcia w domu rodzinnym, ubogim.

Truizmem jest dowodzenie, że odpowiednia współpraca szkoły z rodzicami zawsze przynosi dobre efekty. Szkoła, w której rodzic jest partnerem a nie petentem, będzie w środowisku lokalnym postrzegana jako placówka przyjazna rodzicom. Nie trzeba będzie prowadzić akcji typu „Szkoła z klasą”, Nauczyciel z klasą” itp. Dobra współpraca szkoła - dom nie może mieć charakteru akcyjności. To musi być standard i to na bardzo wysokim poziomie.


Doskonalenie

Dyrektor szkoły musi stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie zarządzania. Znając niechęć dyrektorów do brania udziału w szkoleniach, kursach, studiach, konferencjach - proponuję wprowadzić obowiązek uczestnictwa i ukończenia odpowiednich form w ciągu roku (najlepiej kilku). Zakończony egzaminem kurs lub warsztaty zmuszą dyrektora do czynnego poszukiwania nowości w literaturze i praktyce. Obserwuję np., ilu czytelników mają fachowe miesięczniki dla dyrektorów: „Nowa Szkoła”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Dyrektor Szkoły”, „Nowe w Szkole”. Okazuje się, że na dwadzieścia kilka tysięcy szkół (czytaj dyrektorów) prenumeraty zamykają się liczbą od 1,5-2 tys. egzemplarzy. Oznacza to, że zaledwie niecałe 10% szefów na bieżąco śledzi nowości w zarządzaniu. To musi dać wiele do myślenia organom prowadzącym. Zanim więc doskonalenie stanie się nawykiem, może warto spróbować zobligować dyrektorów do uczestnictwa w nim.

Nienajlepszą opinię mają studia podyplomowe prowadzone przez różne ośrodki niebędące uczelniami wyższymi. Wydaje się być koniecznym uregulowanie tej kwestii. Poziom studiów podyplomowych powinien być bardzo wysoki, a wymagania bardzo rygorystyczne. Dodatkowym argumentem jest to, ze są to studia płatne, a zatem słuchacze mają prawo być obsłużeni, jak najlepsi klienci. Bo przecież studia podyplomowe stały się usługą edukacyjną. Ona musi być na wysokim poziomie. W systemie oświaty zbyt mało jest środków finansowych, aby marnotrawić je na bylejakość, niski poziom dokształcania i słabą kadrę wykładowców. Jeśli już jakaś firma szkoleniowa będzie podejmować się zadania organizacji kursów kwalifikacyjnych czy studiów podyplomowych, winna legitymować się odpowiednimi certyfikatami jakości, a nie tylko formalnymi dokumentami pozwalającymi prowadzić działalność edukacyjną.


Szkoda czasu na bylejakość

Mam świadomość, że te propozycje to tylko dotknięcie tematu. Warto podjąć szerszą dyskusję na ten temat, warto wysłuchiwać wszystkich partnerów mających swoje przedstawicielstwa w szkole. Dyrektor, wybrany na swoje stanowisko w konkursie niemającym prestiżu i odpowiedniego ciężaru gatunkowego, nie może się czuć usatysfakcjonowany, ani nie posiada akceptacji do prowadzenia firmy, jaką jest szkoła. Może po zmianie systemu poszukiwania dyrektora i jego właściwego usytuowania znajdzie się wielu chętnych do pełnienia funkcji szefa, bo dziś bardzo często mamy do czynienia z dyrektorem, który nie chce, ale musi, jak to kiedyś mówił jeden z naszych narodowych przywódców.

Nie należy jednak zbytnio odwlekać tych prac w czasie. Nasze placówki oświatowe potrzebują dobrych szefów, nasi uczniowie zasługują na to, by dyrektorzy szkół byli obdarzani przez nich prawdziwym, a nie udawanym szacunkiem. Europa, w której jesteśmy, ucieka nam szybkimi krokami i każdy rok straty może okazać się rokiem nie do odrobienia. Nowe kierownictwo resortu ma zatem ogromne pole do popisu i stoi przed szansą zbudowania wreszcie dobrego, sprawnego i pozbawionego zabarwień politycznych systemu doboru kadr kierowniczych w polskiej szkole.


dr LESZEK PAWELSKI
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22911,40149484,40149484,Konkurs_na_dyrektora_SP1.htmlTemat: Potrzebuje podpowiedzi, praca magisterska.
pisalam kiedys prace o zmianach w zarzadzaniu jednostka edukacyjna po
przystapieniu do struktur UE. wiem, ze duuuuzo czerpalam z czasopism, ktore
znalazlam w czytelni wojewodzkiej biblioteki. to byly chyba:
- edukacja medialna
- kwartalnik pedagogiczny (to ci sie moze przydac: - europejskie tendencje
oświatowe a polskie działania reformatorskie (wybrane aspekty porównawcze) 2002,
nr 3-4)
- glos nauczycielski
- zycie szkoły
- problemy opiekunczo-wychowawcze
z ksiazek:
- edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, red. K. polak i B. Urban
- europejskie idee i inspiracje edukacyjne red. H. Bednarczyk, T. Gawlik, T. Kupidny
- polityka edukacyjna w UE, M. Mazińska
- polska wobec wyzwań edukacyjnych UE, red. L. Dziewięcka-Bokun, A. Ładyżyński

może cos Ci sie przyda.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,92827888,92827888,Potrzebuje_podpowiedzi_praca_magisterska_.html


Temat: ksiazki - licencjat - Przemoc w szkole
Z ksiazek na ten temat polecalabym :
1.Krystna Kmiecik- Baran "Mlodziez i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-
psychologiczne"
2. A Bandura "Agresja w okresie dorastania" - troche stare 1968r ,
ale moze sie przyda :)
3. Karkowska i Czarnecka "Przemoc w szkole"
W tych ksiazkach znajdziesz jeszcze troche podobnych pozycji w bibliografii

A z gazet:
1. J. Tatarowicz (1995) "Przemoc w szkole" w "Nowa Szkola " nr2
2. J. Bajurska (1996) "O przemocy w szkole" "Problemy Opiekunczo-wychowawcze "
nr3

3. M. Dabrowska-Bak "Przemoc w szkole" Kwartalnik Pedag. nr 2 (1987)
4. ta sama autorka ""Szkola - klimat bezprawia" Problemy Opiekunczo-
Wychowawcze nr 3 (1996)

Poszukaj tez w archiwum Polityki, w ciagu ostatnich kilku lat bylo sporo na ten
temat, powodzenia :)


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20974,55590117,55590117,ksiazki_licencjat_Przemoc_w_szkole.html


Temat: Ktos z AJD umarł
współczesne problemy opiekunczo wychowawcze
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,25528732,25528732,Ktos_z_AJD_umarl.html


Temat: Czasopisma naukowe z zakresu pedagogiki??
jest chyba z kilkanascie. poczawszu od chowanny, kwartalnika pedagogicznego,
ruchu peadgogicznego, ktore sa w mim odczuciu wlasnie ogolnopedagoiczne, do
periodykow dedykowanych dla okrelonych specjalnosci, np problemy
opiekunczo-wychowawcze, szkola specjalna i pewnie jeszcze z kilka co najmniej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16566,81674009,81674009,Czasopisma_naukowe_z_zakresu_pedagogiki_.html


Temat: Edukacja europejska
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
to opracowane przez:Agata Śliwicka (niektóre wybrałam)

1. "ABC Unii Europejskiej" : szkolny turniej dla klas nauczania zintegrowanego /
Barbara Żądło, Bożena Garstka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 9-10

6. DNI europejskie w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubusku / Agnieszka Olejnik //
Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 15-18

8. DZIECI świata / Małgorzata Gąciarz // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 358-363

9. DZIEŃ Europy : propozycja konkursu w szkole podstawowej / Krystyna Hamera //
Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 18
10. EDUKACJA europejska / Lilla Bohdanowicz // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 34-36
11. EDUKACJA europejska / Małgorzata Mszyca // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005,
nr 4, s. 32(224)-34(226)
12. EDUKACJA europejska : Hasło w Encyklopedii Pedagogicznej / Iwona Wal // Nowe
w Szkole. - 2004, nr 5, s. 12-13
13. EDUKACJA europejska : "Wspólna podróż po Europie" / Lucyna Graczyk,
Małgorzata Roszak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -
2004/2005, nr 1, s. 46-56
14. EDUKACJA europejska : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Renata
Zubowicz, Agnieszka Opala // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s.29-31
16. EDUKACJA europejska przez zabawę / Tamara Minda // Nauczanie Początkowe :
kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 91-97
17. EDUKACJA europejska w programie nauczania klas trzecich / Katarzyna Lembicz
// Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 335-339
18. EDUKACJA europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 20-21
21. ELEMENTY wiedzy o Europie w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Gąciarz //
Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 1-5
27. IRLANDIA - zielona wyspa / Elżbieta Siebielec, Agnieszka Kukawska-Żydek //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 41(105)-44(108)
31. JESTEM Polakiem i Europejczykiem / Wiesław Czerwiec // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 40-41
37. MAŁY Europejczyk : konkursy wiedzy o Unii Europejskiej / Marzanna Ślusarz,
Ewa Cieślak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr
1, s. 42-45
45. POCIĄGIEM do Rzymu / Wiesława Jończyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004,
nr 1, s. 42-43
49. POZNAJEMY kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu
zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 6-7
50. POZNAJEMY wybrane kraje Unii Europejskiej : karty pracy / Marzanna Ślusarz,
Ewa Cieślak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr
1, s. 79-90
53. PROPOZYCJA scenariusza zajęć z wykorzystaniem paszportu europejskiego /
Jolanta Klim // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr
1, s. 57-64
54. PRZEGLĄD literatury dotyczącej problematyki europejskiej w nauczaniu dzieci
i młodzieży / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie
zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 102-105
65. ZJEDNOCZONA Europa : jestem Europejczykiem : scenariusz zajęć dla klasy I /
Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 11
66. ZABAWY, gry, ćwiczenia stosowane podczas realizacji edukacji europejskiej w
klasach I-III / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe : kształcenie
zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 98-101
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,99352722,99352722,Edukacja_europejska.html


Temat: ==Adopcja dzieci przez pary homoseksualne==
Podaję przykładowe lektury:

Hurlock E. B. (1985) Rozwój dziecka. Warszawa. PWN.
Mądrzycki T. (1970). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw.
Warszawa. PZWS.
Przetacznikowa M. Włodarski Z. (1983). Psychologia wychowawcza. Warszawa. PWN.
Ziemska M. (1977). Rodzina a osobowość. Warszawa. WP.
J. Rembowski ,, Więzi uczuciowe w rodzinie” Warszawa 1998
Z. Pikat ,,Rodzina ważnym środowiskiem wychowawczym”
,,Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1994 nr 1.
B. Huras ,,Wychowanie przez przeżywanie wartości i aktywność
emocjonalną” Warszawa 2001.

Jeżeli potrzebujesz więcej postaram się uzupelnić listę.
Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,16428521,16428521,_Adopcja_dzieci_przez_pary_homoseksualne_.htmlcomp
Mateusz Kostka - obyty człowiek na poziomie :-) (cProblem bezrobocia na świecie Problem z gra need for speed Problem narkotyków problem z grą problem Nagłos Problemy kobiet problemy z samochodem
 • felgi aluminiowe alcar
 • atak samolotu bezzalogowego
 • cesja iplus 60 max do konca roku lodz
 • renowacja mebli w warszawie
 • pronar 1025a agrofoto
 • Cytat

  De gustibus non est disputandum - w sprawach gustów nie ma dyskusji; gusty nie podlegają dyskusji; o gusta nie należy się spierać; o gustach nie należy dyskutować.
  Filozofia jest zdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze.
  Ego nihil timeo, quia hihil habeo - nic nie mam, więc niczego się nie boję.
  Hic haeret aqua - tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność). (w tym cała trudność). (w tym cała trudność)
  Data merces est erroris mei magna - wysoka była cena mojego błędu.

  Valid HTML 4.01 Transitional

  Free website template provided by freeweblooks.com